Psihoterapevtska
sobaPsihoterapija

O psihoterapiji

V življenju ljudi se vse zgodi in zaplete znotraj odnosov s pomembnimi osebami. Tako ni moč pričakovati nič drugega kot to, da se bo tudi razpletlo le znotraj odnosa. Moj osebni temeljni poudarek pri psihoterapevtskem delu je zato topel, razumevajoč, iskren in naklonjen odnos.
Transakcijska analiza
Transakcijska analizamore_vert

Preberi več...

Transakcijska analizaclose

Pri svojem delu pretežno uporabljam pogovor, ki temelji na povpraševanju namenjenemu ozaveščanju lastnih preteklih in sedanjih izkušenj, mislih, čustev, telesnih občutkov, z namenom odkrivanja celostne slike. Pri raziskovanju in odkrivanju vaše zgodbe poskušava opredeliti vzorce v doživljanju in medosebnih odnosih, za katere poiščeva pojasnila, ki vam omogočajo boljši vpogled v svoje odzive in globlje razumevanje samega sebe. Kot analitska transakcijska terapevtka pri svojem delu uporabljam tudi nekatere klasične tehnike dela iz te modalitete, kot so tehnika dveh stolov, tehnika dela z ego stanjem starša in ego stanjem otroka.

Sem specializantka transakcijske analize in pod supervizijo izvajam individualno psihoterapijo odraslih.

Brainspotting
Brainspottingmore_vert

Preberi več...

Brainspottingclose

Novejša spoznanja nam odkrivajo, da nam vse intrapsihične vsebine niso dostopne s pogovorom, zato Transakcijsko analizo dopolnjujem z novejšo metodo dela imenovano Brainspotting. Ta je posebej učinkovita za razreševanje travmatskih dogodkov in vsebin, ki sežejo v najzgodnjejša leta našega življenja.

Imam certifikat za opravljeno I. stopnjo treninga pod mentorstvom Maria C. Salvadorja v okviru Inštituta Aleces in sem vključena v Mentorsko skupino v okviru Brainspotting Slovenija, kar mi omogoča delo pod supervizijo.

Kdo ima lahko koristi od psihoterapije?

Psihoterapija je uveljavljena terapevtska metoda za raznolike duševne težave človeka. V zasebni praksi lahko uspešno nagovarjamo sledeče težave:
 • depresivna razpoloženja, potrtost, občutja nesmisla in neizpolnjenosti ter občutja praznine
 • pomanjkanje samozavesti, samospoštovanja in občutja manjvrednosti
 • občutki tesnobe, pretirana zaskrbljenost, strahovi, panika
 • težave z doživljanjem, izražanjem ali obvladovanjem čustev, težave z izražanjem sebe
 • težave z identiteto (kdo sem, kaj hočem)
 • psihične stiske po travmatskih doživetjih (npr. nasilje, nesreče, zloraba)
 • telesne bolečine in bolezni, ki jim ne najdemo telesnega vzroka
 • težave s spanjem
 • stres, preobremenjenost in izgorevanje na delovnem mestu, nezmožnost sprostitve
 • težave pri ustvarjanju in ohranjanju zadovoljujočih medosebnih odnosov (partnerskih, družinskih, prijateljskih, ipd.)
 • nezadovoljstvo s seboj in/ali z življenjem, ujetost v rutino vsakdana;
 • soočanje s spremembami v življenju (razveza, mena, starost, bolezen, operacije, žalovanje in izguba ipd.)
 • stiske v nosečnosti in času materinstva/očetovstva ter težave z vzgojo
 • težave z odvisnostmi

Če v uvodnih srečanjih ali kasneje ugotoviva, da vaše težave presegajo možnosti pomoči, ki jih nudim v okviru psihoterapevtske prakse, je moja odgovornost, da vam predlagam druge možnosti.

Psihoterapija je lahko učinkovita pot tudi za vse tiste, ki bi želeli bolje spoznati sebe in delati na lastnem osebnostnem razvoju.

Etični kodeks

Pri svojem delu sem zavezana Kodeksu etike in profesionalne prakse Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA). Med menoj in klientom velja popolna zaupnost. Vse, kar je na srečanjih izrečeno, ostane med nama, tudi po tem, ko je obravnava že zaključena.
Pot

Psihoterapevtski programi

 • event_seatUvodni razgovor za psihoterapijo
  Pred dogovorom o začetku psihoterapije vedno izpeljem osebni uvodni razgovor, ki je neobvezujoč in namenjen medsebojnemu spoznavanju. V tem razgovoru imate priložnost, da dobite vse informacije o tem, kako poteka psihoterapija. Pogovoriva se o vaših težavah, ki jih želite rešiti. Če ob tem srečanju ugotoviva, da je pripravljenost za nadaljevanje psihoterapije vzajemna, se dogovoriva za nekaj nadaljnjih srečanj in dorečeva termin.
  Trajanje 90 minut
  Oblika Individualno, uvodni razgovor
 • personIndividualna psihoterapija
  Nekaj začetnih srečanj, 3 do 5, je usmerjenih v nadaljnje medsebojno spoznavanje, ki vam omogoči, da postavite svoje osebne cilje terapije, meni pa daje priložnost, da ocenim, ali vam lahko pri tem pomagam. Če sodelovanje poteka dobro, ob zaključku te serije srečanj podpiševa terapevtski dogovor, v katerem določiva terapevtske cilje in skladno s tem opredeliva, ali bo terapija kratkotrajna ali globinska. Trajanje je namreč odvisno od vrste vaših težav in vaših potreb: za trajnejše rezultate in globje spremembe je priporočljivo daljše obiskovanje psihoterapevtskih ur.

  Psihoterapevtska srečanja praviloma potekajo enkrat tedensko, saj je stalnost srečanj ključna za ustvarjanje občutka varnosti in kontinuiran potek terapevtskega procesa.
  Trajanje 50 minut
  Oblika Individualno, 1x tedensko
 • person_addPodporna individualna psihoterapija in svetovanje
  Podporna psihoterapija in svetovanje je namenjeno tistim, ki se v nekem trenutku srečujete z zahtevno življenjsko situacijo, ob doživljanju katere nimate pravega sogovornika. Te situacije so praviloma čustveno naporne, čeprav so prehodne in relativno kratkotrajne. To je lahko ločitev in oblikovanje dogovora o stikih, otrokov neuspeh, soočanje z boleznijo in smrtjo, menjava službe, selitev ipd. Namen podporne terapije je predvsem čustvena razbremenitev, iskanje lastnih pozitivnih virov ter razvijanje kapacitet, ki vam omogočijo boljšo skrb zase tudi v tem napornem in težavnem obdobju.

  Srečanja lahko potekajo tedensko ali na 14 dni, celotna terapija pa praviloma traja krajši čas oziroma za čas trajanja težavne situacije.
  Trajanje 50 minut
  Oblika Individualno, 1x tedensko ali 1x na 14 dni
 • peopleSeminar za starše novorojenčkov in dojenčkov s težavnim temperamentom
  Seminar je namenjen staršem dojenčkov s težavnim temperamentom, torej dojenčkov, ki so neritmični in nepredvidljivi v svojih potrebah, visoko občutljivi na različne dražljaje (npr. svetlobo, zvok, dotik), netolerantni na majhne spremembe, veliko jokajo in se hitro ter močno vznemirijo ter jih je težko potolažiti, potrebujejo stalni fizični kontakt, imajo večje težave s spanjem ipd.

  Seminar poteka v skupini do 10 udeležencev in obsega 2 srečanji v trajanju 90 min. Na srečanjih nekaj časa namenimo podajanju bistvenih vsebin in strokovnih spoznanj, ki jih dopolnjujemo s konkretnimi primeri in pogovorom. Seminar vam bo pomagal bolje razumeti potrebe in značilnosti vašega dojenčka ter temu ustrezno prilagoditi svoja pričakovanja in ravnanja.
  Trajanje 2x90 minut
  Oblika Mala skupina
 • group_addPodporna skupina za starše novorojenčkov in dojenčkov s težavnim temperamentom
  Skupina je namenjena staršem dojenčkov s težavnim temperamentom, ki si želijo sistematične podpore in svetovanja glede ustvarjanja optimalnih pogojev za njegov razvoj. Za posamezne starše se proces zaključi, ko razvijejo ali ponovno začutijo občutek kompetentnosti in uglašenosti na potrebe dojenčka.

  Skupina sprejme 6-8 udeležencev in je zaprtega tipa, kar pomeni, da so člani stalni in vključeni dalj časa. Srečanja potekajo na 14 dni v trajanju 75 min. Namenjena so izmenjavi izkušenj in medsebojni podpori staršev pod strokovnim vodstvom.
  Trajanje 75 minut
  Oblika Mala skupina, 1x na 14 dni
I accept adult clients for individual psychotherapy in english language.
Accetto clienti adulti per psicoterapia individuale in lingua italiana.
Psihoterapevtka

O meni

Ursula Obreza
Ursula Obreza, univ. dipl. psihologinja,
specializantka transakcijske analize

Sem psihologinja, partnerka, mama nadobudne najstnice in vedno aktivnega desetletnika.

Že vrsto let sem zaposlena kot svetovalna delavka v vrtcu, ki ga doživljam kot prostor sodelovanja, skrbi, ljubezni in naklonjenosti ter pozitivne komunikacije. Večkrat se opomnim, da bolj idealne zaposlitve menda ni daleč naokrog. Sem del ekipe, ki pozorno opazuje, pronicljivo ugotavlja, ki ji je mar in ki se vsak dan na novo podaja v spoznavanje sebe in drugih.

Pri svojem delu se osredotočam na raziskovanje najzgodnejših let otrokovega razvoja. Zanimajo me individualne značilnosti in različnosti otrok, ki s svojim počutjem, s svojim doživljanjem, s svojim odzivom, s svojim ravnanjem bistveno vplivajo na odziv, ki ga dobijo od staršev, sorojencev, družine in vseh ostalih, ki vsakodnevno vstopajo v njihovo življenje. In kar je ključno … kaj naj v tem pogledu bodo starši? Je dovolj, če smo, kar smo, ali se prej ali slej znajdemo pred potrebo po tem, da odkrijemo nove vidike sebe, spremenimo določena lastna razmišljanja in vsaj deloma prilagodimo lastna ravnanja?

Ker so se zelo hitro po začetku moje poklicne poti vprašanja kar kopičila, odgovori pa so bili na pol zadovoljujoči, sem se kmalu odločila, da osnovno znanje psihologije dopolnim z bolj specialističnim in sem se zato vpisala na specialistični študij Transakcijske analize. Ta mi je dala globlji vpogled v človeka, v naše misli, čustva, ravnanja in nenazadnje v telesni vidik. To mi je omogočilo, da sem v zadnjih petnajstih letih v srečanjih s starši in strokovnimi delavci prispevala k njihovemu raziskovanju in odstiranju lastnih slepih peg. Vse to zaradi bistvenega. Da bi lahko odrasli odkrili lastne kapacitete za vodenje otrok v smeri zdravega psihičnega razvoja.

Zanimanje za družino, vzgojo, starševstvo in partnerstvo me je pripeljalo do Familylaba, s katerim sodelujem zadnjih nekaj let. Sem certificirana voditeljica seminarjev, tako redno predavam na srečanjih za starše in vodim seminarje za strokovne delavce. Imam tudi večletne izkušnje pri izvajanju izobraževanj in pri vodenju skupin odraslih po principih intervizije in supervizije.

Končno, ampak ne nazadnje, se vsa moja zanimanja in znanja, pretekla izobraževanja in usposabljanja logično stekajo na eno samo, ključno področje, na psihoterapijo. Vedno znova sem pri svojem delu namreč naletela na isto ugotovitev … vedeti ni dovolj.

Ne glede na to, katero temo sem odpirala, smo se na koncu pogovarjali o nas samih. Kako jaz doživljam, razmišljam, občutim. Vse dileme, negotovosti in spodrsljaji v okviru družine, ki so jih ljudje prinašali na naša srečanja, so se izkazali za osebne zgodbe. In te je redko mogoče spremeniti z vzgojnimi napotki in priporočili in z golim razumevanjem otrokovih potreb in značilnosti njegovega psihološkega razvoja. Na koncu vprašanje ni več, kako dati otroka spat, ampak zakaj sem sam nemiren in nepotrpežljiv? Ne, kako naj naredim, da me bo otrok ubogal, ampak zakaj se ne morem opredeliti o ključnih stvareh in vztrajati v ritmu in rutini? Ne, zakaj me starši vedno znova spravljajo ob živce, ampak katere odnosne potrebe niso zadovoljene, njihove in moje? Primerov, takih in drugačnih, zlepa ne zmanjka.

Vedeti pač ni dovolj. Zato je učinek predavanja, pogovora, branja in učenja vedno do določene mere omejen. In velikokrat premalo za tiste, ki želijo in potrebujejo večjo spremembo. Pravo razumevanje in v končni obliki spoznanje in sprememba pride s psihoterapijo. Psihoterapijo razumem kot edini pravi ključ do spremembe. Ključ do drugače in bolje.

Izobraževanja, svetovanja, pogovori, včasih le dobra knjiga, vse in karkoli lahko v nas nekaj premakne, da poskusimo drugače. Psihoterapija pa prinese globlji vpogled v lastne bolečine, pomaga poiskati lastne vire in daje možnost, da utrdimo bolj zdrave vzorce. Tako lahko živimo bolj zadovoljno, mirno in navdihujoče. Tako smo lahko boljši partnerji, starši, prijatelji in sodelavci.

Delo v vrtcu mi je dalo možnost, da v živo opazujem in se učim o tem, kako se formira osebnost pri človeku in kaj vse se zgodi in dogaja družinam in otrokom v njih. Zaradi tega vpogleda sem danes lahko boljša psihoterapevtka za odrasle, saj lahko bolje razumem, od kje in kako pride do različnih težav, s katerimi se pogosto borimo še dolgo potem, ko so te nastale.

Zadnja leta se tako posvečam izvajanju psihoterapije, in sicer v obliki individualne psihoterapije za odrasle.

I accept adult clients for individual psychotherapy in english language.

Accetto clienti adulti per psicoterapia individuale in lingua italiana.
Vpogled v sebe